Financiering van terrorisme

Voor de toepassing van de wet van 18 september 2017 en de besluiten en reglementen genomen ter uitvoering ervan, wordt beschouwd als “financiering van terrorisme”: de verstrekking of verzameling van geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oogmerk dat deze worden gebruikt of in de wetenschap dat zij, geheel of gedeeltelijk, zullen worden gebruikt door een terroristische organisatie, of door een terrorist die alleen handelt, zelfs zonder enige band met een bijzondere terroristische daad.

Uit voormelde definitie blijkt duidelijk dat er reeds sprake is financiering van terrorisme zelfs indien de geldmiddelen en andere vermogensbestanddelen niet daadwerkelijk gebruikt werden om een of meerdere terroristische daden te plegen, of deze zelfs geen verband houden met een of meerdere specifieke terroristische daden.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.