Jaarverslagen

Voorwoord van de voorzitter

Sedert enkele jaren bestaat één van de grootste uitdagingen voor zowel de onderworpen entiteiten als de CFI erin om te voorkomen dat lege of slapende vennootschappen gebruikt worden in polycriminele witwasconstructies.

Meer en meer zien we in dossiers van de CFI dat personen in ruil voor een commissie hun expertise en infrastructuur laten gebruiken om de activiteiten van criminelen een schijn van legitimiteit te geven, terwijl die criminelen zelf in de schaduw kunnen blijven zitten. De constructies die deze “witwasprofessionals” aanbieden maken gebruik van een veelheid aan vennootschappen en bankrekeningen en doen een beroep op een groot aantal stromannen en muilezels in binnen- en buitenland waardoor het witwasschema moeilijker te doorgronden is.

Het gebruik van lege of slapende vennootschappen is ook een hoog risico dat werd geïdentificeerd binnen de nationale risicoanalyse van witwassen van geld, die afgelopen maart werd goedgekeurd door het Ministerieel Coördinatiecomité voor de strijd tegen het witwassen van geld[1]. Om dit risico te voorkomen werden al een aantal maatregelen genomen, zoals het schrappen van een groot aantal slapende vennootschappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Andere maatregelen worden momenteel voorbereid.

Door zijn centrale ligging in Europa is België altijd al geconfronteerd geweest met internationale drughandel en de CFI heeft altijd veel belang gehecht aan samenwerking met de autoriteiten en diensten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van dit fenomeen op het terrein. De laatste jaren lijkt het fenomeen echter toe te nemen.

Recent heeft de regering een nationale drugscommissaris aangesteld, waarmee de CFI haar kennis en ervaring kan delen.

Daarom heb ik mevrouw Ine Van Wymersch, Nationaal Drugscommissaris, gevraagd om samen met mij het activiteitenverslag 2023 in te leiden, wat zij heeft aanvaard en waarvoor ik haar bedank.

Het jaar 2023 werd opnieuw gekenmerkt door een recordaantal meldingen die de CFI heeft ontvangen. Na het ronden van de vijftigduizend grens in 2022, kregen we vorig jaar bijna tachtigduizend meldingen bij de CFI binnen (79.211). Er werden 1.316 nieuwe dossiers en meer dan duizendvijfhonderd nuttige inlichtingen meegedeeld aan de gerechtelijke overheden, de administratieve overheden van de Staat (CAF, SIOD, FOD Economie, ...) en de controleautoriteiten, in toepassing van de artikelen 83 en 121 van de wet van 18 september 2017.

In een tijd waarin kunstmatige intelligentie een steeds belangrijkere rol speelt en haar deel van de technologische voordelen met zich meebrengt, is het echter belangrijk dat menselijke interventie niet wordt verwaarloosd, wat tevens in strijd zou zijn met de geest van de antiwitwaswetgeving, die is gebaseerd op een subjectieve benadering.

Ik wil graag al onze partners (publiek en privaat) bedanken voor de uitstekende samenwerking en het vertrouwen in de CFI in 2023.

Ik wens u veel leesplezier met dit verslag.

Philippe de Koster

Voorzitter van de CFI

 

[1] https://www.ctif-cfi.be/index.php/fr/ressources/ml-tf-risk-assessment

 

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.