Stelsel ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën. Ze staat onder leiding van een magistraat, Dhr. Philippe de Koster, en is samengesteld uit gerechtelijke en financiële deskundigen en een hoger officier van de federale politie (zie de Samenstelling van de CFI).

De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

 

 

 

 

Nieuws 

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.