Wat is het doel van de wet ?

De wet van 18 september 2017 past de richtlijn (EU) 2015/849 toe van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015.

Deze wet vult de repressieve benadering van het witwassen van geld (artikel 505 van het Strafwetboek) aan met een reeks preventieve en administratief beteugelde maatregelen. Zij verplicht de aan de wet onderworpen ondernemingen en personen tot samenwerking met het oog op het opsporen van verdachte verrichtingen en feiten en de kennisgeving daarvan aan een speciaal daartoe opgerichte overheid, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.