Risicoanalyse ML/FT/FP

 

Nationale risicoanalyse

De coördinatieorganen nemen de nodige maatregelen om de WG/FT-risico’s waaraan België is blootgesteld alsmede de desbetreffende gegevensbeschermingskwesties te identificeren, te beoordelen en te beperken. [...] (Artikel 68 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten)

 

Samenvatting van de Nationale risicoanalyse witwassen van geld

Samenvatting van de Nationale risicoanalyse financiering van terrorisme

Risico’s inzake de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens

 

The EU Supranational ML/TF risk assessment

De Europese Commissie heeft in oktober 2022 een update van de supranationale risicobeoordeling witwassen en financiering van terrorisme gepubliceerd.

Voor meer informatie over deze supranationale risicobeoordeling witwassen en financiering van terrorisme: SNRA 2022 en bijlage

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.