Typologieën

Al van bij het ontstaan van de CFI werden de doorgemelde dossiers geanalyseerd en werden er bepaalde typologieën uit gedistilleerd. De typologische ontleding van de doorgemelde dossiers is bedoeld om de belangrijkste trends op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme vast te stellen. Door deze ontwikkelingen te bestuderen kunnen de huidige dreigingen inzake witwassen en financiering van terrorisme beter worden aangepakt.

Deze typologische analyse wordt sinds begin 2009 aangevuld met strategische analyse. Toegepast op de financiële omgeving en de organisatie van de CFI kan strategische analyse omschreven worden als proactief onderzoek naar trends in witwassen en de financiering van terrorisme.

Dit proactief onderzoek heeft als doel het afstemmen van de operationele werking van de CFI op de verwachte evolutie inzake witwassen en financiering van terrorisme, en gepaste aanbevelingen te doen wat betreft algemeen beleid en wetgevend kader om die evolutie tegen te gaan.

De strategische analyse gebruikt de typologieën als basis en vult deze aan met zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie uit diverse bronnen en vanwege verschillende partners, om op die manier te pogen bepaalde trends te gaan voorspellen en ze in de mate van het mogelijke te bestrijden.

Typologische en strategische analyses geven een beeld van de huidige en nieuwe trends op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme. Zij laten toe deze fenomenen beter te begrijpen en al diegenen die betrokken zijn bij de bestrijding van deze misdaden te helpen daarop gepast te reageren.

Ook de FAG en de Egmontgroep voeren typologische studies uit om de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op internationaal vlak op te sporen om op die manier te pogen bepaalde trends te gaan voorspellen en ze in de mate van het mogelijke te bestrijden en gepast te reageren op nieuwe dreigingen.

De FAG voerde met medewerking van haar leden ook een wereldwijde dreigingsanalyse uit.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.