Evaluatie door de FAG

Tijdens haar plenaire vergadering op 26 februari 2015 in Parijs keurde de FAG het verslag goed over de vierde wederzijdse evaluatie van het Belgische stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De evaluatie van dit stelsel gebeurde op basis van de 40 aanbevelingen, herzien in 2012, en de Methodologie van 2013 voor de evaluatie van het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De evaluatie werd geleid door een ploeg van evaluatoren bestaande uit drie leden van het Secretariaat en vier deskundigen in strafrecht, financieel recht en operationele kwesties uit andere landen van de FAG.  Waarnemers van het IMF en de Raad van Europa namen ook deel aan de evaluatie.

Deze ploeg bezocht België van 30 juni tot 15 juli 2014. Tijdens dit bezoek ontmoetten zij verantwoordelijken en vertegenwoordigers van alle bevoegde nationale instanties en de privésector.

Ze onderzochten het institutioneel kader, de wetten, voorschriften, richtlijnen en andere bepalingen inzake het stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals de maatregelen die werden genomen door de financiële instellingen en de niet-financiële ondernemingen en beroepen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de toepassing en de doeltreffendheid van al deze maatregelen.

De FAG vaardigde aanbevelingen uit om maatregelen te nemen om bepaalde aspecten van het stelsel te versterken.

België heeft sinds 2015 belangrijke vooruitgang geboekt bij het versterken van het stelsel ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme.

De FAG publiceerde op 3 september 2018 het derde opvolgingsverslag van België, waarbij de beoordeling van België voor 15 van de 40 aanbevelingen werd verhoogd.

Dit verslag analyseert de maatregelen die België nam om de tekortkomingen op het vlak van de technische overeenstemming weg te werken die in het evaluatieverslag van 2015 werden vastgesteld en om aan de aanbevelingen van de FAG te voldoen.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.