Definities

Deze rubriek bevat de definities van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De definitie van het witwassen van geld is dezelfde als die van richtlijn (EU) 2015/849 en wordt op internationaal vlak erkend.

Naast terroristische misdrijven, financiering van terrorisme, handel in verdovende middelen, georganiseerde criminaliteit, EU-fraude, corruptie, ten minste als ernstige strafbare feiten beschouwd: "alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een maximale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan een jaar of, voor staten die in hun rechtsstelsel een minimumstraf voor strafbare feiten kennen, alle feiten die strafbaar zijn gesteld met een minimale vrijheidsstraf of detentiemaatregel van meer dan zes maanden".

Zelfs indien de activiteiten die aan de basis liggen van de wit te wassen activa worden uitgevoerd op het grondgebied van een andere lidstaat of dat van een derde land is er sprake van witwassen.

De definitie van de financiering van terrorisme is dezelfde als die van van richtlijn (EU) 2015/849.

De wet verwijst niet naar specifieke misdrijven van het Strafwetboek maar op meer algemene wijze naar welbepaalde criminaliteitsvormen die volgens hun ruime en gebruikelijke betekenis worden gehanteerd.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.