Kerncijfers

  2016 2017 2018 2019 2020
Aantal meldingen 27.264 31.080 33.445 25.991 31.605
Aantal dossiers (*) 9.360 10.646 15.670 13.796 21.805
Dossiers doorgemeld aan het Parket 831 1.192 933 1.065 1.228
Doorgemelde bedragen (in miljoen EUR) 1.285,68 1.415,95 1.700,89 1.538,83 1.885,31

 

(*) Een groot aantal meldingen slaat op afzonderlijke verrichtingen die verband houden met één zaak. Verschillende meldingen die uitgaan van één meldende instelling kunnen betrekking hebben op één en dezelfde zaak. Overigens bevat eenzelfde zaak veelal meldingen vanwege verschillende instellingen. Dergelijke meldingen worden door de CFI samengebracht in één dossier.

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.