FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds (Within the Context of the COVID-19 Pandemic)

De CFI heeft in 2021 meegewerkt aan een project van de Egmontgroep over de rol van FIE’s bij de bestrijding van het witwassen van geld voortkomend uit corruptie in de context van de COVID-19- pandemie. Het projectrapport bevat een momentopname van de corruptiegerelateerde risico’s die tijdens het eerste jaar van de pandemie in rechtsgebieden van FIE’s uit de Egmontgroep werden vastgesteld, de inspanningen die FIE’s hebben geleverd om de uitdagingen die uit de noodsituatie voortvloeiden het hoofd te bieden en een aantal succesvolle praktijken bij de aanpak van corruptiegerelateerde misdrijven.

 

preview EG corruption 2022

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.