Verhandelen van binaire opties

De afgelopen maanden stelde de CFI vast dat oplichting in verband met het verhandelen van binaire opties wordt gepleegd, waarbij vele beleggers aangesproken worden om contracten met binaire opties af te sluiten. Hiervoor moeten ze een som geld inzetten op een voorspelling over de evolutie op zeer korte termijn (gaande van enkele minuten tot enkele dagen) van de koers van activa (aandelenindex, vreemde valuta of grondstof). Indien de voorspelling uitkomt, krijgen deze beleggers hun geld terug en krijgen ze de winst uitgekeerd. Indien ze zich vergissen, verliezen ze al het ingezette geld.

Buiten het feit dat binaire opties erg speculatief zijn en grote risico’s inhouden, hebben bepaalde aanbieders van binaire opties niet de vereiste vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling, en mogen ze geen bankdiensten en/of beleggingsdiensten aanbieden in België of vanuit België. Ze publiceren evenmin een door de FSMA goedgekeurde prospectus, zoals bij elk publiek aanbod van beleggingsinstrumenten in België is vereist.

Ondanks hun schijn van degelijkheid worden verschillende platforms die binaire opties verhandelen uitgebaat door niet-erkende bedrijven onder leiding van oplichters die zonder vergunning handelen, de resultaten van de platforms vervalsen en de belegde fondsen verduisteren. In dergelijke gevallen zien beleggers hun belegde geld nooit terug aangezien deze illegale dienstverstrekkers zich veelal in het buitenland bevinden.

Klik hier voor meer informatie:

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.