De aanbevelingen van de FAG

De aanbevelingen van de FAG vormen een alomvattend en eenvormig geheel van maatregelen die landen moeten toepassen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, alsook de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens. Landen hebben verschillende wettelijke, administratieve en operationele structuren en verschillende financiële stelsels en kunnen bijgevolg geen identieke maatregelen nemen om deze dreigingen tegen te gaan.

De aanbevelingen van de FAG zijn dus de internationale normen die landen moeten toepassen aan de hand van maatregelen die aan hun specifieke omstandigheden aangepast zijn. De aanbevelingen van de FAG omvatten de aanbevelingen zelf en hun noten ter interpretatie, samen met de geldende definities in de verklarende woordenlijst.

Deze aanbevelingen werden onlangs bijgewerkt. Hierbij de link naar het document in het Engels.

 

Wij gebruiken cookies
Deze website gebruikt enkel cookies die nodig zijn voor de essentiële werking ervan. Meer informatie vindt u in de privacy & cookie policy.